BAKANLIK ‘KAÇAK STAJYER’ ÇALIŞTIRIRSA!.

Görev yaptıkları kamu kurumlarında en hafif tabiriyle ‘beceriksizlikleri’ sebebiyle binlerce vatandaşı mağdur edip devleti de milyonlarca TL zarara uğratan kamu görevlilerinin el üstünde tutulması, vatandaş tarafından şaşkınlıkla izlenmeye devam ediliyor.

Bu haber 23 Ağustos 2018 - 0:35 'de eklendi ve 2.903 kez görüntülendi.

2012 – 2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ana sınıfı bulunan ilköğretim okullarında Çocuk Gelişimi alanında staj yapan 12. sınıf öğrencilerinin ücretlerinin ve sigorta primlerinin ödenmemesi sebebiyle Bakanlığın milyonlarca TL cezai ve mali yük altına girdiği öğrenildi.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. Maddesi’nde; “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden  az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez” ve “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır” şeklinde açık hükümler yer almasına rağmen, 2013 yılına gelindiğinde 300 saatlik beceri eğitimleri kapsamındaki öğrencilere herhangi bir ücret ödenmediği ve sigortalılık işlemlerinin de yapılmadığı ortaya çıktı.

Bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine doğal olarak mahkemelerin yolunu tutan binlerce öğrenci, açtıkları davaları birer birer kazanmaya başladılar. Farklı il ve ilçelerde mağduriyet yaşayan öğrencilerin açtıkları dava sayısının 15 bini bulduğu kaydedilirken, şu ana kadar bitenlerin tamamının MEB aleyhine sonuçlandığı ve diğerleri için de emsal teşkil ettiği vurgulandı.

Bir öğrenciye ödenecek olan, mesleki/staj eğitimleri karşılığı ücretin zamanlı ödenmesi durumunda 1000 TL dolaylarında olduğu düşünüldüğünde; bu rakamın geçmişe dönük sigortalılık işlemleri, vekâlet ücretleri ve yasal faizleri ile birlikte 3000 TL seviyesine ulaştığı; dolayısıyla kişi başına yaklaşık olarak 2000 TL tutarında bir rakamın fazladan ödendiği; bu şekliyle de ilgili birimin (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) ihmal ve kusuru sonucu, 30 milyon TL tutarında bir rakamın kamu zararı olarak açığa çıktığı kaydedildi.

Bakanlığın bu işten bu kadarla da yakayı kurtaramayacağını savunan uzmanlar, kanunlar önünde eşitlik ilkesi gereği, sigortalılık işlemleri kapsamında muhatap kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), Milli Eğitim Bakanlığı’na çok ciddi cezai müeyyideler uygulamak durumunda olduğuna; bu rakamın da 30 milyon TL’nin çok daha üzerinde olacağına dikkat çekiyorlar.

2013 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘uyarı’ mahiyetindeki görüş yazısını da dikkate almayarak 2015 yılına kadar stajyer öğrencilere ödeme yapılmasına direnen ve öğrencileri mahkemeye mecbur bırakan ismin ise dönemin Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin soruşturmaların, Funda Kocabıyık’ın AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın eşi olması sebebiyle sümen altı edildiği ve kapatıldığı öne sürülürken, sadece Funda Kocabıyık’ın görev yerinin değiştirilmesi ile yetinildiği belirtiliyor.

DipDalga.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.